Visites

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

Thuisbezoeken dienen voor 11.00 uur aangevraagd te worden. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

De voorkeur wordt gegeven om de patient naar de praktijk te laten komen omdat in de praktijk de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.